Υποβολή αιτήσεων προγράμματος ΕΣΠΑ για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό έως 1η Σεπτεμβρίου.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Υπενθυμίσουμε στούς δικαιούχους αξίας τοποθέτησης ( voucher ) ΕΣΠΑ του προγράμματος " Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" ότι η τελική ημερομηνία καταθέσεως της σχετικής αίτησης για την εγγραφή του παιδιού τους στον Δημοτικό παιδικό Σταθμό Αίγινας , λήγει την 1-9-2016 ( εργάσιμες ώρες Δημαρχείου).