Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου 2016.

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 19η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Θέμα: «Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο “Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Αίγινας” και την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου