"Περί εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας της ΚΕΔΑ". Επιστολή από τον πρόεδρο της ΚΕΔΑ κύριο Γιάννη Ζορμπά.

Θέμα: "Περί εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας της Κ.Ε.Δ.Α. ".
Η λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου διέπεται από τα άρθρα 252 έως και 264 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114 / 30-6-2006). Για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Σοβαρή παράβαση των καθηκόντων εκ μέρους των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης είναι δυνατόν να συνιστά και πειθαρχικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 3463/2006.

Κατόπιν έρευνας δεν αναφέρεται πουθενά σε σχετικές διατάξεις, αλλά και στον Κανονισμό Λειτουργίας της επιχείρησης ότι πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει αποφάσεις του Προέδρου για τυχόν εκθέσεις που θα διενεργήσει η επιχείρηση, καθώς και τον τρόπο και την επιλογή τυχόν επιμελητών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ως εποπτικό όργανο της επιχείρησης ενημερώνεται τακτικά τόσο για την λειτουργία, οικονομική διαχείριση, διαχειριστικούς ελέγχους, προϋπολογισμούς, απολογισμούς πεπραγμένων και ισολογισμούς, καθώς και για δρώμενα, εκθέσεις, εκδηλώσεις. Επίσης έχει δοθεί απάντηση στον επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης σε παρελθούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα ποσοστά απαρτίας στα Διοικητικά Συμβούλια της επιχείρησης.

Προσωπικές διαφορετικές απόψεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης δεν μπορούν να ταυτιστούν με το σύνολο των μελών του Δ.Σ, χωρίς να φέρουν την συγκατάθεσή τους και την υπογραφή τους.

Σχετικά με την έκθεση απεικόνισης των αγωνιστών του νησιού μας που πήραν μέρος προβάλλοντας το σώμα τους ενάντια σε κάθε επιβουλέα της εθνικής μας κυριαρχίας προασπίζοντας εθνικά σύνορα, η έκθεση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής προς αυτούς τους ανθρώπους, όπου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν οι εν λόγω απεικονίσεις ως τεκμήρια, παρά ως ηρωικά πρόσωπα.

Όσον αφορά εργασίες συντήρησης στα ξύλινα πατώματα και την τοιχοποιία στο εσωτερικό του Πύργου του Μάρκελλου έχω να αναφέρω τα εξής: Παραλάβαμε τον Νοέμβριο του 2014 την χρήση των τριών επιπέδων του Πύργου, όπου ομολογουμένως ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και προβήκαμε σε εργασίες μικρής κλίμακας χωρίς αλλοίωση του εσωτερικού διάκοσμου των αιθουσών, που είχαν να κάνουν με την ασφαλή χρήση και επισκεψιμότητα. Στις αίθουσες δεν ανευρέθηκαν πινακίδες ονοματοδοσίας προς τιμήν συγκεκριμένων επιφανών ανθρώπων και συνεπώς δεν θα μπορούσε να γίνει καμία αφαίρεση, εφόσον δεν υπήρξαν τεκμήρια αυτών των πινακίδων (εντοιχισμένα ή μη). Έχει γίνει σχετική προφορική ενημέρωση στους άμεσα ενδιαφερόμενους σχετικά με το θέμα.

Η ισόγεια αίθουσα του κτιρίου όπου στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο διαθέτει ξεχωριστή είσοδο και η διάθεσή της δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας, το οποίο βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου.

Τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α λειτουργούν από την Δευτέρα έως την Παρασκευή και από τις 8:00 έως τις 15:00. Τόσο η γραμματεία, όσο κι εγώ προσωπικά είμαστε στην διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφέρεται να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που οργανώνονται και υλοποιούνται από την επιχείρηση, σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω πιστοποιείται ξεκάθαρα τόσο η νομιμότητα όσο και η εφαρμογή της χρηστής Διοίκησης της Κ.Ε.Δ.Α, όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με την επιταγή του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.


Με εκτίμηση
Ιωάννης Π. Ζορμπάς