Νέο Δ.Σ. για τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αίγινας.

Ανακοινώνουμε ότι μετά από αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στην Γ.Σ. των μελών του Σ.Δ.Υ. Αίγινας, στις 6 Μαρτίου 2016 και την συγκρότηση σε σώμα κατά την συνεδρίαση  της 11ης Μαρτίου 2016, το νέο ΔΣ του ΣΔΥ Αίγινας έχει ως εξής:

Πρόεδρος:              Γκαρής Κυριάκος.
Ατιπρόεδρος:         Γκρόζας Σταύρος.
Γεν. Γραμματέας:  Σταυρόπουλος Αριστοτέλης.
Ταμίας:                    Γελαδάκη Ανθίπη.
Μέλος:                     Βουβάκης Διονύσιος.
Μέλος:                     Λέκκας Μιχαήλ.
Μέλος                      Παύλος Άρης.
ΤΟ ΔΣ