Η Επαγγελματική Ένωση Αίγινας για το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ.

Επαγγελματική Ένωση Αίγινας. Ανακοίνωση.
Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ‘’ΤΟΠΣΑ’’ θα πραγματοποιούνται στην Επαγγελματική Ένωση Αίγινας από την Τρίτη 10-02-2015 έως και την Παρασκευή 06-03-2015 και ώρες 12.00-14.00 (εκτός Σαββατοκύριακου).Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τις ικανότητες των ανέργων οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν.Τέλος, σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή τους επιχειρηματίες όπου αναζητούν άτομα για εργασία με τους ανέργους.Δικαίωμα υποβολής της αίτησης έχουν οι άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (διαθέτουν κάρτα ανεργίας).