Νέο voucher τουρισμού 18-29 ετών. Β' κύκλος.

ΜΑRΚΕΤ Κε.Δι.Βι.Μ.2. Ανακοίνωση.
Νέο voucher τουρισμού 18-29 ετών. Β' κύκλος.

*6.650 ωφελούμενοι
*80 ώρες θεωρητική κατάρτιση
*420 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
*συμβουλευτική υποστήριξη
*πιστοποίηση κατάρτισης
*ιατροφαρμακευτική κάλυψη
*εκπαιδευτικό επίδομα 2.248 ευρώ ( υποχρεωτική- δευτεροβάθμια-μεταδευτεροβάθμια )
*εκπαιδευτικό επίδομα 2.458 ευρώ ( τριτοβάθμια).

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: 11/3/2016 - 10/4/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 6937481814 - 6982938571.