Νέος voucher 18-24 ετών σε κλάδους αιχμής.

ΜΑRΚΕΤ Κε.Δι.Βι.Μ.2. Ανακοίνωση.
Voucher 18-24 ετών σε κλάδους αιχμής.
Απο Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου, έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας».
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού, 39,75 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
• Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
• Λιανικό Εμπόριο
• Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
• Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά και μόνο, αίτηση συμμέτοχής, ανάλογα με την ειδικότητα τους, στις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους δυνητικά ωφελουμένους αρχίζει στις 16/2/20 και λήγει στις 31/3/2016.
Με τον ανασχεδιασμό του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν επίδομα 1471 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 6937481814 - 6982938571.