Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Αιτήσεων Ωφελουμένων των Πράξεων «Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για Άνεργους Νέους 18-24 ετών στους Κλάδους Αιχμής.

ΜΑRΚΕΤ Κε.Δι.Βι.Μ.2. Ανακοίνωση.
Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Αιτήσεων Ωφελουμένων των Πράξεων «Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για Άνεργους Νέους 18-24 ετών στους Κλάδους Αιχμής» έως τις 08/05/2016 και ώρα 23:59.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 6937481814 - 6982938571.