Ευχαριστήριο από το Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης.

H Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τα Συστεγασμένα Φαρμακεία Αίγινας για τη δωρεάν προσφορά τους σε φαρμακευτικό υλικό.