Παρατείνεται μέχρι το Σάββατο 26 Νοεμβρίου το παζάρι για τον Ανδρέα Μαρινάκη και Ανδρέα Μαρμαρινό.

Παρατείνεται μέχρι το Σάββατο 26 Νοεμβρίου το παζάρι για τον Ανδρέα Μαρινάκη και Ανδρέα Μαρμαρινό, που πραγματοποιείται από το Φιλόπτωχο του Αγίου Νικολάου και φίλους στο χώρο απέναντι από το ιατρείο του κυρίου Κωνσταντίνου Κανελλά και Ακτινολογικό Εργαστήριο του κυρίου Νικόλαου Ηλιάδη. Ώρες λειτουργίας 10.00-14.00 και 16.00-19.00.