Νοσοκομείο Αίγινας "Ο Άγιος Διονύσιος". Επείγουσα Σύγκληση Ομάδας Εργασίας Υγείας Δήμου Αίγινας.

Αίγινα 14-07-2015
Αρ. Πρωτ.:5917
 
Προς
Αξιότιμον Κύριον
 Μούρτζη Δημήτριο, 
Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
Ενταύθα
 
Κοιν.:  κ. Πολυδώρου Αντώνιο, Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας για την Υποστήριξη  Τομέα Υγείας  του Δήμου μας.
 
Θέμα: Επείγουσα Σύγκληση Ομάδας Εργασίας Υγείας Δήμου Αίγινας.
 
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
 
       Δια του παρόντος θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η απουσία μας κατά τη σύγκληση της Ομάδας Εργασίας του Τομέα Υγείας του Δήμου μας δε συνέβη εκ κακής προθέσεως, αλλά ανειλημμένες υποχρεώσεις και λόγοι ανώτεροι της βουλήσεώς μας δεν μας επέτρεψαν να ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή σας παρά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση και δέσμευσή μας για κάλυψη του κενού της απουσίας μας( emailαπό Νεκτάριο Λαβούτα,-Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015, 11:16πμ.- Προς Γραφείο κ. Δημάρχου και Κοινοποίηση Συντονιστή κ. Πολυδώρου Αντώνιο). 
          Γνωρίζομε εκατέρωθεν και καταθέτομε τη μέχρι τούδε αγαστή συνεργασία μας, εκτιμούμε δε και ομολογούμε τον υπερβάλλοντα ζήλο με τον οποίον ενστερνίζεσθε τα προβλήματα του Νοσοκομείου μας, ως και τα γενικότερα προβλήματα του Τομέα της Υγείας του νησιού μας.
 Κλείνοντες, ευχόμεθα να συνεχισθεί εις το μέλλον απρόσκοπτη η συνεργασία μας.
 
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος
Δ.Σ. του Ιδρύματος
 
Αρχιμ. π. Αμφιλόχιος Γελαδάκης