Επαναλειτουργεί το Μικροβιολογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Αίγινας.

Επαναλειτουργεί το Μικροβιολογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Αίγινας.
Καθημερινά: 7:30-9:30
Χωρίς συμμετοχή
Με ραντεβού στο τηλ: 22973-20-125
Απαραίτητα: Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ΑΜΚΑ.