Νοσοκομείο Αίγινας "Ο Άγιος Διονύσιος". Κάθε Τρίτη Γαστρεντερολογικό - Ηπατολογικό ιατρείο.

Στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος". Από Τρίτη 9η Αυγούστου 2016 και κάθε Τρίτη της εβδομάδος θα λειτουργεί: Γαστρεντερολογικό - Ηπατολογικό Ιατρείο.
Υπεύθυνος ιατρός κ. Παπιαμώνης Νικόλαος. Ώρες λειτουργίας του ιατρείου από 08:00 έως 13:00.
Εκ της Δ/νσεως του Νοσοκομείου.