Ανησυχία στο 1ο Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ μετά την πρωινή πλημμύρα. Ο κ.