Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αίγινας, για το ζήτημα των προσφύγων.