Παραδοσιακοί χοροί στην παραλία της Αίγινας από τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων του νησιού.