"Πολλαπλή και Συναισθηματική Νοημοσύνη για Αποτελεσματική Μάθηση". Εκδήλωση από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και ΚΔΒΜ ΝΕΟΝ Γιάννης Ντούρος.