Με τη συμμετοχή της Πολυφωνικής Χορωδίας Αίγινας, το Αριστείο Γεωργίου Αλυφαντή στον Μορφωτικό Σύλλογο.