Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ανάγνωση του αστικού τοπίου