"Χρόνος και πέτρα". Η έκθεση του Τάκη Μαρίνη στο Λαογραφικό Μουσείο.