Συναυλία για την οικονομική ενίσχυση του νοσοκομείου στο Λαογραφικό Μουσείο.