Συναυλία για την αποκατάσταση της υγείας του Ανδρέα Μαρινάκη.