"Τραγούδια Γκρεκάνικα" από το εργαστήριο "Μουσικοθεραπείας" του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας.