"Ο κατά φαντασίαν ασθενής". Παράσταση της Ελληνικής Εταιρείας Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων Ατόμων.