Το DaVinci Gelato αναζητά νέα άτομα για Σέρβις & Scooping.

Η ομάδα μας αναζητά νέα άτομα για Σέρβις & Scooping. Η προϋπηρεσία δεν θεωρείται απαραίτητη καθώς παρέχεται σχετική εκπαίδευση.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας : Ξένια 6988216176