Ψητοπωλείο στο κέντρο της Αίγινας ζητεί έμπειρο τυλιχτή - ψήστη.

Ψητοπωλείο στο κέντρο της Αίγινας ζητεί έμπειρο τυλιχτή - ψήστη.
Τηλ: 6974531281.