Πωλείται μηχανουργικός εξοπλισμός.

Πωλείται μηχανουργικός εξοπλισμός. Τόρνος, φρεζοδράπανο, πριόνι.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936519225.