Ζητείται άτομο για κουζίνα, με προϋπηρεσία για το "Αιάκειον".

Ζητείται άτομο για κουζίνα, με προϋπηρεσία για το "Αιάκειον".
Τηλ: 6937261408.