Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών έτους 2015.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών έτους 2015
Το ΔΣ του ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, αποφάσισε, στα πλαίσια του άρθρου 16 του καταστατικού, την σύγκληση της  ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του για το 2015, να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11,00 στα γραφεία του Συλλόγου μας , στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας, χώρος παλαιών αποδυτηρίων, (είσοδος και από την είσοδο φυλακών)  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.
1.    Απολογισμό πεπραγμένων.
2.    Οικονομικός απολογισμός έτους 2014
3.    Προϋπολογισμός 2015 και απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.
4.    Σε περίπτωση μη απαρτίας, για την οποία απαιτείται η παρουσία των μισών πλέον ενός οικονομικά εντάξει μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, στον ίδιο χώρο και ώρα 11.00 την Κυριακής 15 Μαρτίου 2015. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.
   Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκλέγει και να εκλέγεται  ένα μέλος  του ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις όπως αναφέρει ρητά το καταστατικό του συλλόγου και να είναι ταμειακά εντάξει σύμφωνα με το άρθρο 7 ομοίως του καταστατικού.
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             
ΓΚΡΟΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ