Επαγγελματική Ένωση Αίγινας. Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού.

Επαγγελματική Ένωση Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Eάν είσαι πτυχιούχος  Α.Ε.Ι /Α.Τ.Ε.Ι απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επικοινώνησε τώρα με την ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ
και δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Το νέο πρόγραμμα « Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους έως 29 ετών » αφορά σε ανέργους και προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε τουριστικές επιχειρήσεις με:

Επιδοτούμενη κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και σύγχρονες εξειδικευμένες δεξιότητες
Επιδοτούμενη 5/μηνη απασχόληση σε επιλεγμένες τουριστικές επιχειρήσεις
Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος
Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Αξίζει η προσπάθεια για ένα μέλλον πιο βέβαιο και αξιόπιστο
σε ένα εργασιακό περιβάλλον
με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Για πληροφορίες των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, είμαστε στη διάθεσή σου. Τηλ.: 6938195197, 6979867772, 6937808801
                                                          
Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 18.30 – 20.30 και  Παρασκευή πρωί 11.00 - 13.00
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον τουριστικό κλάδο, όπου συνολικά 8.000 ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να λάβουν κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση σε επτά βασικές ειδικότητες του κλάδου του τουρισμού, με βάση τόσο του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο έχει αναπτύξει ο ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ, όσο και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει καθορίσει το ΙΝΣΕΤΕ.
Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται για το 2015 – 2017 και θα καλύπτει το σύνολο της χώρας. Από τους συνολικά 8.000 ωφελούμενους, οι 1.100 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ οι 6.900 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα προβλέπει την πραγματοποίηση συνολικά 500 ωρών κατάρτισης (80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 420 ώρες πρακτικής εξάσκησης), σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση).
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:
α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση).
β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης ( 880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση).
 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Έχουν γεννηθεί από 1.1.1986 μέχρι και 31.12.1997.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του.
 
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 2 Ιουλίου 2015 και λήγει την 30 Ιουλίου 2015 και ώρα 24.00