Ζητούνται κτήματα κολιγικά για εκμετάλλευση από παραγωγό.

Ζητούνται κτήματα κολιγικά για εκμετάλλευση από παραγωγό, επίσης αναλαμβάνονται και γεωργικές εργασίες.
Τηλ: 6984211860.