Ενοικιάζεται κατάστημα 80 τ.μ. στην οδό Κυβερνείου και Κρίτωνος 1 στο κέντρο της Αίγινας.

Ενοικιάζεται κατάστημα 80 τ.μ. στην οδό Κυβερνείου και Κρίτωνος 1 στο κέντρο της Αίγινας.
Τηλ: 6944142480.