Ενοικιάζεται περίπτερο στην παραλία της Αίγινας.

Ενοικιάζεται περίπτερο στην παραλία της Αίγινας Λ. Δημοκρατίας και Ι. Γκίκα.
Τηλ: 6907588446 και 6984063106.