Πωλείται οικόπεδο άρτιο, οικοδομήσιμο, 1400 τ.μ στην περιοχή της Βαγίας.

Πωλείται οικόπεδο άρτιο οικοδομήσιμο 1400 τ.μ στην περιοχή της Βαγίας.
Πληροφορίες 6973207313.