Πωλείται οικόπεδο 350 τ.μ. οικοδομήσιμο, στην περιοχή του Αγίου Τρύφωνα, πίσω από το Λεούσειο.

Πωλείται οικόπεδο 350 τ.μ. οικοδομήσιμο, με 11 φιστικιές, στην περιοχή του Αγίου Τρύφωνα πίσω από το Λεούσειο.

Τηλ: 6939917311.