Αναλαμβάνω τοιχοκόλληση αφισών και μοίρασμα φυλλαδίων.

Αναλαμβάνω τοιχοκόλληση αφισών και μοίρασμα φυλλαδίων.
κ.Γιώργος 6944 781567