Ζητείται Κοπέλα με προϋπηρεσία για το ζαχαροπλαστείο Αιάκειον για τη θέση Μπουφέ.

Ζητείται Κοπέλα με προϋπηρεσία για το ζαχαροπλαστείο Αιάκειον για τη θέση Μπουφέ.
Τηλ: 6937261408/6982502626.