Παραλιακή ταβέρνα ζητά προσωπικό.

Παραλιακή ταβέρνα ζητά προσωπικό για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:
  • Βοηθό σερβιτόρου
  • Σερβιτόρο
  • Ψήστη
  • Παρασκευαστή σαλάτας
  • Λαντζιέρη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939151874.