Το La Palma ζητά σερβιτόρο / ρα ή βοηθό σερβιτόρου /ρας.

Το La Palma ζητά σερβιτόρο / ρα ή βοηθό σερβιτόρου /ρας.
Τηλ: 6938726459.