Παραλία στην περιοχή της Αίγινας ζητά νέους και νέες για service και μπούφε.

Παραλία στην περιοχή της Αίγινας ζητά νέους και νέες για service και μπούφε. Ώρες εργασίας 10:00-20:00. Επιθυμητή προϋπηρεσία.
Τηλ: 6972521937.