Κυρία αναλαμβάνει διαχείριση ακινήτων βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. Καθαριότητα, προετοιμασία και υποδοχή.

Κυρία αναλαμβάνει διαχείριση ακινήτων βραχυπρόθεσμης μίσθωσης (airbnb - booking) Καθαριότητα, προετοιμασία και υποδοχή.
Πληροφορίες: 6940372171