Ζητείται οδηγός αυτοκινήτου από το πλυντήριο Μαστροσταμάτη.

Ζητείται οδηγός αυτοκινήτου από το πλυντήριο Μαστροσταμάτη.
Τηλ: 6977777558.