Το La Palma ζητά προσωπικό.

Το cafe restaurant ζητά La Palma ζητά προσωπικό.
Τηλ. 6937285091.