Το La Palma ζητά άτομα για μπουφέ.

Το La Palma ζητά άτομα για μπουφέ.
Τηλ. 6937285091.