Από εστιατόριο στην Σκάλα Αγκιστρίου ζητείται βοηθός κουζίνας.

Από εστιατόριο στην Σκάλα Αγκιστρίου ζητείται βοηθός κουζίνας.

Τηλ: 2297091251.