Το εστιατόριο "Δρομάκι" ζητά προσωπικό για το σέρβις.

Το εστιατόριο "Δρομάκι" ζητά προσωπικό για το σέρβις.
 
Τηλ: 6974104254