Η Βιογεωπονική Αίγινας αναζητά νέο 25 έως 40 ετών για μόνιμη εργασία στο κατάστημα της.

Η Βιογεωπονική Αίγινας αναζητά νέο 25 έως 40 ετών για μόνιμη εργασία στο κατάστημα της.
Πληροφορίες: 22970 26555 & 6948235015.