Από το εστιατόριο "ο Τσίας" ζητείται μάγειρας/βοηθός μάγειρα.

Από το εστιατόριο "ο Τσίας" ζητείται μάγειρας/βοηθός μάγειρα.
Τηλ: 6986763889 κ. Γιάννης.