Ζητείται βοήθεια για υποτιτλισμό βίντεο ελληνικά - αγγλικά. Δεν χρειάζεται ειδική γνώση της αγγλικής γλωσσάς.

Ζητείται βοήθεια για υποτιτλισμό βίντεο ελληνικά - αγγλικά. Δεν χρειάζεται ειδική γνώση της αγγλικής γλωσσάς. 

Τηλ: 22970 24050