Κρεοπωλείο Τζώνης

Ρολό κοτόπουλο - χοιρινό - μοσχάρι

Ρολό κοτόπουλο - χοιρινό - μοσχάρι

Ρολό κοτόπουλο - χοιρινό - μοσχάρι

Κατάστημα

Κρεοπωλείο Τζώνης
Κρεοπωλείο Τζώνης

Ημερομηνία

22 Δεκεμβρίου 2023

Κατηγορία

Κρεοπωλεία