Η Μονωτική Αίγινας ζητά προσωπικό.

Η Μονωτική Αίγινας ζητά προσωπικό.
Τηλ: 694 7259679.